> Kulturny běrow Sakska

Kulturny běrow Sakska z. t. jo samostatny, powšyknje wužytne a zapisane towaristwo a pśesajźujo z lěta 2001 we wobłuku zwězkowego programa "CIVITAS – iniciatiwnje pśeśiwo pšawicarskemu ekstremizmoju w nowych zwězkowych krajach" projekt "Regionalne mobilne wobradnistwa".

Kulturny běrow Sakska wobradujo a pśewóźujo lokalne towaristwa, młoźinske iniciativy, wósady, seśi, ale teke zastojnstwa a firmy w Sakskej ze zaměřím wšednemu rasizmoju a etablěrowanym pšawicarskim strukturam znapśeśiwiś prakticěrowanu demokratisku ciwilnu towarišnosć.

"Źěło za demokratisku kulturu jo źěło pśeśiwo pšawicarskemu ekstremizmoju."

Pód toś tym motom co Kulturny běrow Sakska z. t. staśanowu angažěrowanosć a konkretne praktike wěźenje pśeśiwo pšawicarskemu ekstremizmoju w sakskich komunách a wokrejsach mócowaś a na taki part zakšacowaś pśeśiwo demokratiju wobgrozecym a góspodarstwje škóźecym tendencím ako pšawicarskemu ekstremizmoju, rasizmoju a antisemitizmoju. Abymógli socialnu a kulturelnu zakokulowanosć pšawicarski ekstremnych diskursow a organizatorskich formow slědk śišćaś, jo witalna a kuražěrowana demokratismy ciwilna towarišnosć pótrěbna. Pśi tom jo konkretna situacija woporow pšawicarski ekstremneje namoct strojíte wuchadnišćo konkretneje wobradowańskeje prakse. Mobilne wobradnistwa se pśi tom złožuju na koncept naměstnego komunalnego wobradowanja.

Kontakt:

Kulturbüro Sachsen e.V.
Bautzner Strasse 45
01099 Dresden
Nimska

Tel.: +49351 - 272 14 90
Fax: +49351 - 563 40 898
E-Mail: buero@kulturbuero-sachsen.de